Izisetshenziswa Zokuhlola Ikhwalithi

Ikhwalithi-Ukuhlola-Izisetshenziswa1

Izinga lokuhluma lihle kakhulu

Ikhwalithi-Ukuhlola-Izisetshenziswa2

Ukutholwa kwezinga lokuhluma

Ikhwalithi-Ukuhlola-Izisetshenziswa3

Ukuhlola izinga lokuhluma

Ikhwalithi-Ukuhlola-Izisetshenziswa4

Ukubhekwa kokuhlola izinga lokuhluma

Ikhwalithi-Ukuhlola-Izisetshenziswa5

Imbewu yempova

Izisetshenziswa Zokuhlola Ikhwalithi6

Ilabhorethri